اخبار یارانه ها|یارانه
    تراختور قهرمان لیگ برتر می شود
    صد در صد بله
    حتما بله
    بله